Wat als een glow stick kapot gaat?

Glow sticks of breeklichtjes zijn erg populair op feestjes en evenementen. Het zijn lichtgevende, fluorescerende gadgets, die onder verschillende vormen verkocht worden: breekstaafjes, armbandjes, halsbandjes enz. Breeklichtjes zijn over het algemeen veilig als ze gebruikt worden volgens de aanwijzingen op de verpakking. Problemen kunnen ontstaan wanneer ze openspringen bij het breken en er vloeistof in de ogen komt. Dit kan ernstige irritatie van de ogen geven. Kinderen steken ze vaak in de mond en bijten ze dan soms kapot. Dit kan een lichte irritatie van het mondslijmvlies geven. 

Behandeling

Wat als een glow stick kapot gaat? 1 Glow Sticks%5B1%5D

De acute toxiciteitvan de vloeistof in glow stick is gering. Paniek is dan ook niet nodig als een kind de vloeistof op de lippen of in de mond krijgt. Lippen en tong kunnen wel eventjes lichtgevend worden.

  • Het volstaat de lippen en de mond te spoelen met water of bij een klein kind te wassen met een nat washandje. Daarna geeft men een glas water te drinken.
  • Als een persoon het product in de ogen krijgt, is het belangrijk de ogen, met opengesperde oogleden, te spoelen met lauw water en dit gedurende enkele minuten. Als er 2 uur na het spoelen pijn, zwelling of gezichtsvermindering blijft bestaan, moet het oog nagekeken worden door een oogarts.
  • Bij contact met de huid en de kleren, spoel je de huid schoon met water en zeep. Kleren, die met de vloeistof in contact kwamen, trekt je best uit.

Toxiciteit

Wat als een glow stick kapot gaat? 2 glow%20sticks%202%5D 0

Bij éénmalige inname hebben de chemicaliën in breeklichtjes een geringe toxiciteit. Er zijn twee typische ongevallen met deze lichtjes.

  • Openspringen van het breeklichtje op het ogenblik van het breken. De vloeistof in het buisje kan irritatie veroorzaken van de huid, de ogen of de mond. Als het waterperoxide in de ogen spat vooraleer het vermengd is met de andere vloeistof, kan in zeldzame gevallen een oogletsel ontstaan.
  • Kinderen of huisdieren kauwen op een breeklichtje en bijten door het buitenste plastic omhulsel. Ook hier treedt hoofdzakelijk irritatie op ter hoogte van het mondslijmvlies. Soms kan het gebroken glas van het binnenste buisje wondjesveroorzaken in de mond.

Meer weten?

Wat als een glow stick kapot gaat? 3 breekstaven 0

 

Wat in de buisjes wordt gebruikt, zijn twee vloeistoffen, die gescheiden zijn door een glazen buisje. In het glazen buisje zit waterstofperoxide de activerende stof. Rond het glazen buisje bevindt zich de andere vloeistof: een fluorescerende kleurstof in een ftalaatoplossing.

Als je de glow stick buigt, breekt het glazen buisjebinnenin en komen de twee vloeistoffen met elkaar in contact. Er volgt een chemische reactie die ervoor zorgt dat het armbandje licht gaat geven. Deze reactie wordt chemische luminescentie genoemd.

BRON: https://www.antigifcentrum.be/andere/opgelet-met-breeklichtjes
Glowmania